ESF Projecten

 

Verstraete IML krijgt vanuit het Europees Sociaal Fonds steun voor twee projectvoorstellen:

1/ Projectvoorstel “Lerende organisatie” voor Verstraete IML medewerkers dat ingediend is in het kader van het Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020, oproep 443 “Opleiding in bedrijven”. 

Het opleidingsbeleid van Verstraete IML zit sterk ingebed in een van onze strategische pijlers: ‘Lerende Organisatie’. In de snel veranderende wereld van vandaag zijn levenslang leren en wendbaarheid immers noodzakelijk om uitdagingen en verandering het hoofd te kunnen bieden. Verstraete IML wil dan ook de optimale condities scheppen voor haar medewerkers om te kunnen bijleren, veranderen, evalueren en nieuwe/andere rollen, taken & verantwoordelijkheden op te nemen. We streven er dan ook naar de medewerkers continu nieuwe kennis bij te brengen die hen doet groeien in hun job & persoonlijke leven. 

 

Hieruit beogen we volgende concrete resultaten: 

  • - Via een aantal IT-gerelateerde opleidingen willen we de medewerkers de nodige digitale competenties aanreiken voor het gebruik van deze technologieën voor het werk, in de vrije tijd en voor communicatie. 

  • - Via een aantal taalopleidingen willen we de medewerkers vertrouwder maken met een vreemde taal. Dit zal een goede communicatie met collega’s en klanten bevorderen en draagt zo bij tot zijn/haar commerciële kunnen en persoonlijke ontwikkeling. 

  • - Een aantal opleidingen zijn gericht op het versterken van de soft skills van onze medewerkers. Het gaat over ‘feedback geven en ontvangen’, ‘train-the-trainer’, ‘leiderschapsvaardigheden’, ‘commerciële vaardigheden’, ‘effectief overleggen en communiceren’ en ‘STEUN’De medewerkers zullen efficiënter en effectiever leren communiceren in verschillende omstandigheden. Deze transversale vaardigheden zijn competenties die binnen een brede waaier van beroepen en sectoren relevant zijn. 

2/ Projectvoorstel “mOVEMent – Ownership” (max. 80 000€) voor Verstraete IML medewerkers dat ingediend is in het kader van het Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020, oproep 424 “Duurzaam Loopbaanbeleid”. 

Verstraete IML heeft in dit projectvoorstel 3 pijlers gedefinieerd: ‘Lerende Organisatie’, ‘Ownership’ & ‘Samen naar Resultaten’. Zo beogen we een omgeving te creëren waarin wendbare, gemotiveerde medewerkers kunnen blijven groeien en ownership nemen.

Lerende organisatie – In de snel veranderende wereld van vandaag zijn levenslang leren en wendbaarheid noodzakelijk om uitdagingen en verandering het hoofd te kunnen bieden. Verstraete IML wil dan ook de optimale condities scheppen voor haar medewerkers om te kunnen bijleren, veranderen, evalueren en nieuwe/andere rollen, taken & verantwoordelijkheden op te nemen. We streven er dan ook de medewerkers continu nieuwe kennis bij te brengen die hen doet groeien in hun job & persoonlijke leven. De coaches spelen hier een belangrijke rol in.

Ownership – Deze pijler stoelt op het stimuleren van de medewerkers om onder meer zelf doelen te stellen en realiseren, problemen om te zetten in structurele oplossingen, doen in plaats van uitstellen, durven beslissen en ruimer denken. Verstraete IML streeft ernaar de medewerkers de nodige middelen aan te reiken om meer te geloven in zichzelf, creatieve ideeën te ontwikkelen, minder stress en angst te ervaren, gemotiveerder te werken en meer betrokken te zijn bij de organisatie, hun taken en vooropgestelde doelen.

Samen naar resultaten – Binnen deze pijler streeft de organisatie naar samenwerken en elkaar helpen, durven spreken met elkaar, elkaar enthousiasmeren, processen stroomlijnen, prioriteiten stellen, focus behouden en het ‘waarom’ duidelijk schetsen.

Hieruit beogen we volgende concrete resultaten:

Flexibele, duurzame loopbanen die maximaal gestoeld zijn op de talenten, competenties & behoeften van de medewerkers

Het definiëren van individuele ontwikkelingsdoelen in een nieuw, gestructureerd gespreksmodel

Het afstemmen van het opleidingsbeleid op deze veranderingen

Motiverende coaches die de medewerkers maximaal ondersteunen in hun traject

Gezonde, vitale medewerkers

Vertaling van het traject naar andere actiedomeinen

 

Klik hier en ga terug naar de overzichtspagina.