Met succes IML-tests opvolgen

IML-proeven zijn belangrijk om de vorm van het IML-label, het materiaal en de machine-instellingen te valideren. Wij stelden deze interessante white paper op om u te helpen bij de beoordeling van de proeven volgens diverse parameters. Beschouw het als een gestructureerd richtsnoer dat beschrijft waarop u moet letten bij de beoordeling van IML-proeven.

De white paper bespreekt de volgende thema's in detail.

  1. Inleiding tot het definiëren van IML-proeven.
  2. Succesfactoren bij de opvolging van een IML-test.
  3. Toelichting van het Verstraete feedbackformulier voor IML-tests.
  4. Beoordelingscriteria op het feedbackformulier voor IML-proeven.
  • Voorwaarden waaraan de testlabels moeten voldoen
  • Procesparameters voor IML-labels.
  • Postmouldingresultaten
  1. Bijlage: feedbackformulier voor IML-proeven.