Tips & tricks voor IML

Tijdens deze workshops worden velerlei tips gegeven over elke fase in de opstart en de uitvoering van een IML-project. Van de beoordeling van diverse mogelijkheden voor de decoratie van IML-labels tot de bestelling en bewaring van uw IML-labels.

Tijdens de workshop worden de volgende thema's in detail behandeld.

  1. Overzicht materialen voor IML
  2. Cost drivers van een IML-label
  3. Technische eisen waaraan machine, automatisering en matrijs moeten voldoen voor IML
  4. Ontwerp van labels: vuistregels
  5. IML-proeflabels beoordelen
  6. De supply chain veilig stellen.