Milieubeleid

Voor Verstraete IML betekent duurzaam ondernemen het continu streven naar het minimaliseren van onze impact op het milieu. Ons hoogtechnologisch productieapparaat en continue investering in noodzakelijke middelen helpen ons het milieu te beschermen en milieuvervuiling te voorkomen in alle fases van de levenscyclus.

Bij de aankoop van zowel grondstoffen als energie en bij de installatie van nieuwe processen houden we rekening met de impact ervan op het milieu. Hiervoor werken we proactief samen met onze leveranciers en relevante stakeholders in de keten, zoals het ontwikkelen van dunnere film, energie zuinige processen en de aanschaf van groene stroom.

Bij de productie van IML labels minimaliseren we de impact van onze processen op het milieu en hebben we aandacht voor rationeel energieverbruik en het verkleinen van onze CO2 voetafdruk, verminderen van onze afvalstromen en beperken van het grondstofverbruik.

Bij de ontwikkeling van innovaties hebben we onder andere aandacht voor het verhogen van de functionaliteit van de eindverpakking. Zo kunnen we de houdbaarheid van het verpakte goed verlengen, zoals zuurstof of licht barrière geïntegreerd in onze labels.

Verstraete IML werkt actief mee om na het gebruik van de verpakking, de recycleerbaarheid ervan te maximaliseren en zo de kringloop te sluiten. We ontwikkelen ook mee aan verpakkingen die natuurlijk afbreken. We nemen deel aan NPEC (forum New Plastics Economy) en doen onderzoek naar biodegradeerbaarheid van IML labels.

Correct bestuur, familiale sfeer, innovatief karakter en een ondernemende mentaliteit zijn de pijlers voor een cultuur van continu verbeteren. Verstraete IML communiceert transparant over doelstellingen en realisaties via verschillende online en offline communicatiekanalen

We werken voedselveilig en rekenen hierbij op het kwaliteits-, veiligheids- en milieubewustzijn van onze medewerkers. Zij worden actief betrokken bij de uitdagingen die de markt ons vraagt.

Om ons beleid verder te realiseren steunen we op gevestigde managementsystemen
& wetgeving. We voldoen hierbij aan:

• Kwaliteitsnorm ISO9001,
• Voedselveiligheidsnorm BRC/IoP ,
• Milieunorm ISO14001,
• Voedselveiligheidsnorm FDA/ IMS,
• Alle relevante wettelijke eisen met bijzondere aandacht voor preventie, de milieu- en voedselveiligheidswetgeving.