Onze waarden: FLOW

Bij Verstraete hechten we veel belang aan onze bedrijfswaarden en aan de bedrijfscultuur die rond die waarden is opgebouwd. Wanneer we daar met klanten en partners over praten, merken we dat ze voor dat onderwerp bijzondere interesse hebben. Meer nog, als klant of partner bezorgen onze bedrijfswaarden en onze bedrijfscultuur u rechtstreeks voordeel. Daarom willen we van de gelegenheid gebruik maken om een woordje uitleg te geven bij onze aanpak.

De bedrijfswaarden van Verstraete vormen de link tussen onze strategie en onze cultuur: de link tussen wat we nastreven en hoe we dat realiseren.

De bedrijfswaarden zijn gebundeld in de term FLOW:

  • Flexibiliteit
  • Leervermogen,
  • Open communicatie
  • Werken in team

De formele definiëring van die bedrijfswaarden geeft richting aan ons bedrijf. De basisprincipes van Verstraete blijven zo voor iedereen duidelijk, ook wanneer de markt rondom ons voortdurend verandert.

De term FLOW is bedacht door de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi. Hij gaat uit van het principe dat een bedrijf zijn vaardigheden moet afstemmen op zijn uitdagingen. Zo komt het bedrijf uiteindelijk in wat de psycholoog als de FLOW-staat omschrijft: een toestand waarbij alle elementen perfect op elkaar zijn afgestemd. Dat is ook wat we bij Verstraete nastreven. Stap voor stap verbeteren we de werkwijze van het bedrijf. De verhoogde efficiëntie vertaalt zich zo in een betere dienstverlening.

Concreet uiten we onze kernwaarden via een aantal kerncompetenties. Wanneer we intern onze processen verbeteren, merkt ook u dat meteen.
Zo vinden we het belangrijk om zo dicht mogelijk bij onze klanten te staan. Daarom beschikken we wereldwijd over verschillende service hubs waarmee we de lokale markt ondersteunen. Het innovatieve karakter van Verstraete is gelinkt aan het leervermogen. Wanneer we werken aan nieuwe projecten, gebeurt dat met zin voor flexibiliteit en open communicatie.

De voorbeelden tonen aan hoe u als klant mee geniet van de elementen uit onze FLOW-aanpak. Meer nog, het uiteindelijke doel bestaat erin om samen met u de FLOW-staat te bereiken. Dat leidt tot een succesvolle samenwerking, waarbij Verstraete niet enkel uw leverancier is, maar stap voor stap uitgroeit tot een echte partner.

Meer info over Verstraete IML vind je hier: